skyline berlin

Eksperci (DIA)

kopfbalken

Nieruchomosc rating

Bettina L. Streich

Dipl.-Ing. Architektin

Kompetencje · Kwalifikacje · Przynaleznosc

Strona polskim

Kompetencje

  • Rzeczoznawca majatkowy w zakresie wyceny i szacowania nieruchomosci
  • Samodzielna i niezalezna w dzialalnosci Dipl. Inzynier

Kwalifikacje

  • regularny udzial w seminariach doksztalcajacych w celu uzyskania kompetencji o najnowszym standarcie

Wiecej kwalifikacji oraz przynaleznosc

 

_mwdit  ·   Impressum  ·   Kart odwiedzin  ·   Warunki Warunki